Симпозиум на мрежата за споделяне на знания на Китайския фонд: Устойчиво и устойчиво селско стопанство за продоволствена сигурност: Опитът на Китай

Първият уебинар от тази поредица ще сподели опита на Китай в развитието на интегрирана селскостопанска инфраструктура за продуктивно, устойчиво и устойчиво земеделие, което осигурява продоволствена сигурност и устойчиви вериги за доставки.Конференцията ще обсъди последиците за други бъдещи стратегии за инвестиции в селското стопанство, институционалното развитие и развитието на капацитета.


Време на публикуване: 27 юли 2022 г

Оставете вашето съобщение

Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете